Legislatie



Reglementari

- Registru de evidenta cereri racordare CF ORD.178/2020

- ORDIN 27/2020

- Ordinul 178/2020 Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor

- Procedura Achizitii

- Ordin 165/05.09.2018 de aprobare a tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

- Ordin ANRE nr.32/25.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Ordin ANRE nr.71/18.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale , aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr 32/2017

- Ordin ANRE nr. 96/25.05.2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistem de distributie/transport a/al gazelor naturale

- Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor natural si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin 16/18.03.2015

- Ordin 140/16.09.2015

- Ordin 179/16.12.2015

- Ordin 181/22.12.2015

- Legea 123 / 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

- Ord.162/26.11.2015 privind aprobarea Standardului de performanta

- Conditii generale de contractare distributie

- Metodologie de schimbare a furnizorului (procedura este netaxabila)

- Metodologie mediere neintelegeri precontractuale

- Ordin 106

- Ordin 107

- Registru evidenta cereri racordare

- Procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la sistemul de distributie

- Obligatiile partilor si termenele asumate prevazute in contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale


Legaturi utile

- A.N.R.E.

- I.S.C.I.R.

- B.R.M.L.


Formulare

cereri tip

- Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Cerere pentru incheierea /modificarea contractului de distributie a gazelor naturale

contracte

- contract vanzare gaze naturale consumator noncasnic

- contract vanzare cumparare client casnic eligibil

- Contract de racordare

- Notificare