LegislatieReglementari

- Ordin 7/23.02.2022- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Ordin 18/10.03.2021 Regulament privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Ordin 83/2021 - privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale

- Registru de evidenta cereri racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

- ORDIN 27/2020

- Ordinul 178/2020 Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor

- Procedura Achizitii

- Ordin 165/05.09.2018 de aprobare a tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

- Ordin ANRE nr.32/25.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Ordin ANRE nr.71/18.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale , aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr 32/2017

- Ordin ANRE nr. 96/25.05.2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor in vederea realizarii lucrarilor de racordare la sistem de distributie/transport a/al gazelor naturale

- Ordin ANRE nr. 97/25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor natural si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

- Ordin 16/18.03.2015

- Ordin 140/16.09.2015

- Ordin 179/16.12.2015

- Ordin 181/22.12.2015

- Legea 123 / 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

- Ord.162/26.11.2015 privind aprobarea Standardului de performanta

- Conditii generale de contractare distributie

- Ordin 106

- Ordin 107

- Registru evidenta cereri racordare

- Procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la sistemul de distributie

- Fluxul privind racordarea solicitantiilor la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Obligatiile partilor si termenele asumate prevazute in contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Lista cu documente care trebuie anexate cererii de racordare la SD


Legaturi utile

- A.N.R.E.

- I.S.C.I.R.

- B.R.M.L.

- POSF

- COMPARATOR G.N.


Formulare

cereri tip

- Cerere de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Cerere pentru incheierea /modificarea contractului de distributie a gazelor naturale

contracte

- Contract de vanzare cumparare gaze naturale client casnic

- Contract de vanzare cumparare gaze naturale client noncasnic

- Contract de racordare

- Notificare