Plata facturiiFacturile emise de societatea noastra le puteti plati prin virament bancar in urmatoarele conturi:

- RO05RNCB0064004902110001, BCR Berceni

- RO92BTRL05901202A54368XX, Banca Transilvania Campina

- RO65 CECE PH02 30RO N090 0776, CEC ľAgentia Campina

- RO51 TREZ 7045 069X XX00 0939, TREZORERIA SECTOR 4

Puteti plati factura in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Prin lege mai este acordat un termen de gratie de 15 de zile (pentru clientii persoane fizice si asociatii de proprietari) respectiv 5 zile (clienti noncasnici) de la data scadenta, in care puteti achita factura. Astfel, daca nu platiti contravaloarea facturii in termen de de 45 zile (pentru clientii persoane fizice si asociatii de proprietari) sau de 35 zile (pentru clientii noncasnici) de la data emiterii, se vor percepe penalitati incepand cu a 31-a zi de la data emiterii si pana la achitarea integrala a facturii. Cota majorarilor este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

In cazul neplatii facturii, inclusiv a majorarilor de intarziere, de catre clientii casnici, conform prevederilor legale, furnizarea gazelor naturale poate fi intrerupta incepand cu a 46-a zi calendaristica de la data emiterii facturii neplatite, cu un preaviz de 15 zile calendaristice. Contractul de furnizare poate fi reziliat incepand cu a 181-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

In cazul neplatii facturii, inclusiv a majorarilor de intarziere, de catre clientii persoane juridice, actiunile intreprinse de Instant Construct Company sunt urmatoarele:

- limitarea furnizarii gazelor atunci cand este posibil din punct de vedere tehnic sau intreruperea furnizarii incepand cu a 31-a zi de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.

- intreruperea furnizarii gazelor naturale incepand cu a 36-a zi calendaristica de la data emiterii facturii cu un preaviz de 5 zile, in cazul in care s-a procedat la limitare.

- rezilierea contractului de drept, incepand cu a 61-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.