Obligativitatea efectuarii reviziei/verificarii instalatiei de utilizare a gazelor naturaleEfectuarea verificarii/reviziei instalatiei de utilizare a gazelor naturale este, conform prevederilor legislative (Normele Tehnice in vigoare NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E nr. 5/2009 publicat in Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009), o obligatie ce revine clientilor.

Potrivit normelor legale in vigoare, verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare se realizeaza la maximum 2 ani, iar revizia tehnica a instalatiei de utilizare la maximum 10 ani.

Revizia este obligatorie si in urmatoarele cazuri:

- in urma neutilizarii instalatiei pentru o perioada mai mare de 6 luni;

- dupa orice accident care poate afecta instalatia de utilizare.

in cazul nerealizarii serviciului de verificare/revizie in termenul specificat mai sus, pentru asigurarea retelei si a instalatiei de utilizare, furnizorul de gaze naturale Instant Construct Company S.R.L. va fi pus in situatia de a aplica masurile de sistare a furnizarii gazelor naturale.

in vederea indeplinirii obligatiilor legale, clientii operatorului autorizat S.C. Instant Construct Company S.R.L. pot alege pentru efectuarea serviciului de verificare/revizie orice firma autorizata ANRE ce se regaseste pe: www.anre.ro/activitati2.php?id=462